Đóng phí các sản phẩm và dịch vụ

Bạn sử dụng số dư tài khoản để mua bản quyền sử dụng các phần mềm tính của iClick như là SMS Marketing, Skype Marketing, Facebook Marketing, iClick Editor, Post Forum, Get Comment Facebook, Bulk Share Google Drive, ...
Thật ra quá trình này tương đương như mua gói VIP nên sau khi mua bản quyền bạn cũng sẽ được nâng lên gói VIP tương ứng.
Hãy kiểm tra bản quyền hiện tại của bạn trước khi quyết định mua.


Mua bản quyền phần mềm

- Phần mềm  
- Tên đăng nhập/email  
- Mật khẩu  
*Vui lòng nhập đúng và đầy đủ thông tin để kiểm tra số dư và trạng thái bản quyền.  
- Cấp VIP _  
- Bản quyền _
- Số dư tài khoản _  
- Đóng phí _  
 
 

Mua bản quyền thành công

Sau khi mua bản quyền thành công bạn cần tắt phần mềm mở lại để cập nhật thông tin bản quyền. Mua bản quyền tương đương với đóng gói VIP iClick vì vậy bạn còn có quyền lợi đầy đủ của gói VIP đó như sử dụng được nhiều phần mềm khác, quyền lợi khi tham gia iClick, ... Bạn có thể tham khảo bảng giá và phân tích chi tiết Gói VIP iClick để hiểu rõ hơn quyền lợi của mình.

Cần hỗ trợ hoặc không mua được bản quyền

Trong trường hợp gặp lỗi hoặc cần giúp đỡ vui lòng liên hệ iClick để được xử lý:

- Email: ngohoangminhbk@gmail.com
- Skype: ngohoangminh90
- Phone: 0909826364
- Đầy đủ hơn: Liên hệ iClick