Mua gói VIP, gia hạn, nâng cấp gói VIP 1, 2, 3, 4

Bạn sử dụng số dư tài khoản để mua bản quyền sử dụng các phần mềm tính của iClick như là SMS Marketing, Skype Marketing, Facebook Marketing, iClick Editor, Post Forum, Get Comment Facebook, Bulk Share Google Drive, ...
Thật ra quá trình này tương đương với mua gói VIP nên sau khi mua bản quyền bạn cũng sẽ được nâng lên gói VIP tương đương.
Hãy kiểm tra bản quyền trước khi quyết định mua.


Mua bản quyền phần mềm

- Phần mềm  
- Tên đăng nhập/email  
- Mật khẩu  
*Vui lòng nhập đúng và đầy đủ thông tin để kiểm tra số dư và trạng thái bản quyền.  
- Cấp VIP _  
- Bản quyền _
- Số dư tài khoản _  
- Đóng phí _  
 
   
 
 

Đóng phí thành công

Có số dư tài khoản rồi thì bạn có thể sử dụng số dư này để đóng phí, nâng cấp, mua gói VIP, mua thịt, trả tiền các dịch vụ của iClick, ...

Đóng phí thất bại, gặp lỗi

Trong trường hợp gặp lỗi thẻ cào báo đã bị sử dụng mà số dư tài khoản vẫn không tăng lên vui lòng liên hệ iClick để được xử lý:

- Email: ngohoangminhbk@gmail.com
- Skype: ngohoangminh90
- Phone: 0909826364
- Đầy đủ hơn: Liên hệ iClick