Xuất thông tin bạn bè trên LinkedIn ra file

LinkedIn là mạng xã hội uy tín dành cho công việc, dân văn phòng... Khi bạn có nhiều kết nối (bạn bè) thì đó cũng là một danh sách quan trọng để xây dựng khách hàng hay đối tác, ... Vậy làm sao để xuất danh sách bạn bè trên LinkedIn ra file? LinkedIn cho phép bạn làm điều này vì LinkedIn hiểu rằng thông tin bạn bè đã kết nối với bạn thì bạn có quyền sở hữu.

Chi tiết

Dữ liệu phần mềm LiveStream Pro lưu ở đâu?

Dữ liệu phần mềm livestream pro lưu ở máy tính của bạn, trong một số thư mục mà bạn cài đặt hoặc phần mềm chọn mặc định. Dữ liệu này không lưu trữ bất cứ nơi nào khác để đảm bảo bảo mật cho bạn. Bạn cần sao lưu những dữ liệu cần thiết để khôi phục lại khi cài lại windows hay chuyển phần mềm sang máy tính khác.

Chi tiết