Hotline: 0909.826.364 - 0963.784.751

Phần mềm Get Comment Facebook

Phần mềm Get Comment Facebook giúp bạn lấy tất cả bình luận của một bài viết đăng trên Facebook như:

- Bài đăng status
- Bài đăng trên group
- Bài đăng trên fanpage
- Livestream video

Phần mềm hỗ trợ nhiều cách lấy:

- Lấy bầng trình duyệt
- Lấy bằng API
- Lấy bằng Request
- Lấy video livestream

Mỗi cách lấy có ưu điểm và khuyết điểm vì vậy bạn nên trải nghiệm từng cách để xem cách nào lấy được, lấy hết và lấy đủ thông tin.

Bình luận sau khi lấy sẽ liệt kê ra dạng bảng và có đầy đủ thông tin như thời gian bình luận, nội dung bình luận, người đăng bình luận,...

Phần mềm cũng sẽ tự lọc ra được SĐT hoặc Email nếu người bình luận có bỏ SĐT/Email trong nội dung. Hơn nữa người dùng có thể lọc một đối tượng bất kỳ nếu am hiểm về Regex.

Bạn có thể sử dụng kết quả danh sách bình luận để tiến hành next-marketing như làm đầu vào cho các phần mềm liên quan: SMS Marketing, Email Marketing, Facebook Marketing,...

Bạn có thể lưu trữ lại kết quả lấy, trích lọc để tái sử dụng cho các lần sau

Ngoài ra phần mềm còn có nhiều tính năng nổi bật khác.