Youtube

Lấy thông tin người nộp thuế

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scan Web Pro để quét danh sách MST doanh nghiệp, sau đó nhập vào phần mềm Lấy thông tin người nộp thuế để quét thông tin:

Tác giả: quanly | Lúc: 09/11/18 12:38 | Lần sửa cuối: 09/11/18 12:38 | Số lượt xem: 4,540

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lọc Số Điện Thoại

Phần mềm giúp làm đẹp SĐT, chia nhà mạng, lọc SĐT trùng lặp, tách SĐT, đổi đầu số, lọc SĐT từ văn bản bất kỳ, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 09/11/18 12:35 | Lần sửa cuối: 09/11/18 12:35 | Số lượt xem: 4,757

Demo viết bài chuẩn SEO bằng phần mềm iClick Editor

Video demo quá trình viết bài đầy đủ bằng phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor. Trong phần mềm có sử dụng ứng Snagit để chụp ảnh màn hình.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/08/18 11:01 | Lần sửa cuối: 13/08/18 11:01 | Số lượt xem: 6,019

Hướng dẫn chốt đơn hàng bằng phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chốt đơn hàng Live Stream bằng phần mềm Live Stream Pro của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/18 11:20 | Lần sửa cuối: 20/07/18 11:20 | Số lượt xem: 48,825

Hướng dẫn lấy bình luận, share phần mềm Live Stream Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/18 16:33 | Lần sửa cuối: 19/07/18 16:33 | Số lượt xem: 37,518