Xử lý lỗi database suspect MS SQL Server

Chia sẻ: Twitter LinkedIn

Khi mở phần mềm Livestream Pro bạn gặp lỗi như sau:

Lỗi suspect sql database
Lỗi không kết nối được dữ liệu trong phần mềm Livestream Pro.

Lỗi này có nhiều nguyên nhân như: dịch vụ SQL đang bị STOP, thông tin kết nối sai, database chưa có hoặc bị lỗi.

Trong trường hợp này dựa theo thông báo: Cannot open databse 'QLLivestreamPro' requested by the login... nên khẳng định là database chưa có hoặc bị lỗi.

Lỗi suspect sql database
Mở SQL Server Management Studio.

Đăng nhập SQL Server Management Studio thì thấy lỗi database bị suspect.

Lỗi suspect sql database
Lỗi databse bị Suspect.

Khi gặp lỗi này bạn cần thực thi các câu lệnh sau để khôi phục lại databse:

Lỗi suspect sql database
Khôi phục lại databse bị suspect bằng cách chạy các câu lệnh trên.

EXEC sp_resetstatus 'QLLivestreamPro'; ALTER DATABASE QLLivestreamPro SET EMERGENCY DBCC checkdb('QLLivestreamPro') ALTER DATABASE QLLivestreamPro SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CheckDB ('QLLivestreamPro', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) ALTER DATABASE QLLivestreamPro SET MULTI_USER

Lỗi suspect sql database
Sau khi chạy xong, Refresh databse nếu thành công thì database sẽ trở lại bình thường

Lỗi suspect sql database
Thử đăng nhập lại phần mềm Livestream Pro.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

phần mềm livestream pro lỗi kết nối dữ liệu ms sql database suspect

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/04/19 16:41 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 13,434

Hãy là người đầu tiên viết bình luận