Hướng dẫn

Viết nhiều bài cùng lúc với phần mềm iClick Editor

Phần mềm iClick Editor cho phép mở nhiều TAB để viết bài cùng lúc đồng thời cũng cho phép bạn định vị các TAB này để xem trên cùng một màn hình.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/20 15:35 | Lần sửa cuối: 07/08/20 15:35 | Số lượt xem: 8,535

Cập nhật phiên bản 1.1.6.4 phần mềm LiveStream Pro

Kết nối với đơn vị vận chuyển J and T Express. Cho phép tuỳ ý định vị tab, xem hai livestream cùng lúc trên một màn hình

Tác giả: quanly | Lúc: 06/08/20 13:11 | Lần sửa cuối: 06/08/20 13:11 | Số lượt xem: 11,612

Lấy thiếu bình luận bài post, livestream

Sử dụng phần mềm quét bình luận Get Comment Facebook hay Livestream Pro nhưng lấy không đủ bình luận. Lý do tại sao?

Tác giả: quanly | Lúc: 04/08/20 17:50 | Lần sửa cuối: 04/08/20 17:50 | Số lượt xem: 9,721

Cập nhật phiên bản 1.1.6.1 phần mềm LiveStream Pro

Sử dụng song song giao diện Facebook cũ và mới, kết nối với 2 app trên điện thoại di động: Vòng Quay Trúng Thưởng và App dành riêng cho khách hàng của Shop.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/07/20 23:23 | Lần sửa cuối: 16/07/20 23:23 | Số lượt xem: 13,186

App Vòng Quay Trúng Thưởng

Ứng dụng quay ngẫu nhiên từ một danh sách để chọn người trúng thưởng. Bạn có thể tự tạo dữ liệu hoặc tải dữ liệu lên để quay từ phần mềm Livestream Pro hoặc từ API mà chúng tôi cung cấp. Ứng dụng quay ngẫu nhiên theo tỉ lệ trúng quy định sẵn. Ứng dung hỗ trợ hai nền tảng Android và iOS.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/07/20 14:22 | Lần sửa cuối: 11/07/20 14:22 | Số lượt xem: 14,001