Hướng dẫn

Lấy ID Cửa hàng kết nối GHN

Hướng dẫn cách lấy ID cửa hàng (Shop ID) để kết nối với GHN đẩy đơn thông qua API. Bạn có thể kết nối thông qua phần mềm Excel To GHN hoặc phần mềm chốt đơn Livestream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/05/21 21:26 | Lần sửa cuối: 29/05/21 21:26 | Số lượt xem: 5,303

App chốt đơn Livestream Pro Mobile phiên bản 1.0.5

Chi tiết nội dung cập nhật và thay đổi ứng dụng chốt đơn livestream pro mobile phiên bản 1.0.5.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/03/21 09:49 | Lần sửa cuối: 19/03/21 09:49 | Số lượt xem: 27,730

Phần mềm chốt đơn trên Shopee Livestream

Giới thiệu phần mềm, ứng dụng chốt đơn Livestream trên Shopee. Hỗ trợ quét bình luận, lưu trữ bình luận, in ấn bình luận, tìm kiếm và trích lọc bình luận. Chốt đơn nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/03/21 22:25 | Lần sửa cuối: 17/03/21 22:25 | Số lượt xem: 9,858

Cập nhật phiên bản 1.1.8.8 phần mềm LiveStream Pro

Cho phép đăng nhập Facebook bằng Cookie, cải tiến tính năng lấy chia sẻ, thuê nick facebook và một số thay đổi khác

Tác giả: quanly | Lúc: 17/03/21 16:53 | Lần sửa cuối: 17/03/21 16:53 | Số lượt xem: 8,874

Đăng nhập facebook bằng Cookie với phần mềm Facebook Marketing

Cách sử dụng cookie để đăng nhập facebook trên phần mềm Facebook Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/03/21 23:06 | Lần sửa cuối: 11/03/21 23:06 | Số lượt xem: 5,458