Hướng dẫn

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale

Khai báo thêm dữ liệu bổ sung cho thông tin khách hàng. Tuỳ theo nhu cầu hoặc ngành nghề kinh doanh mà bạn có thể khai báo bao nhiêu trường, kiểu dữ liệu từng trường. Bạn có thể ẩn không cho nhân viên telesale thấy dữ liệu này. Nhân viên telesale cũng có thể cài đặt ẩn hoặc hiện giá trị dữ liệu bổ sung ngay trên app.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/08/20 10:50 | Lần sửa cuối: 26/08/20 10:50 | Số lượt xem: 10,263

Script xoá tự động thùng rác Google Drive

Hướng dẫn viết Google Script để xoá tự động thùng rác của Google Drive

Tác giả: quanly | Lúc: 20/08/20 14:21 | Lần sửa cuối: 20/08/20 14:21 | Số lượt xem: 4,416

Cập nhật phiên bản 1.1.6.5 phần mềm LiveStream Pro

Sửa lỗi và một số thay đổi về nhãn đặt hàng, ảnh đại diện facebook,...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/08/20 14:48 | Lần sửa cuối: 18/08/20 14:48 | Số lượt xem: 10,900

Viết nhiều bài cùng lúc với phần mềm iClick Editor

Phần mềm iClick Editor cho phép mở nhiều TAB để viết bài cùng lúc đồng thời cũng cho phép bạn định vị các TAB này để xem trên cùng một màn hình.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/20 15:35 | Lần sửa cuối: 07/08/20 15:35 | Số lượt xem: 8,394

Cập nhật phiên bản 1.1.6.4 phần mềm LiveStream Pro

Kết nối với đơn vị vận chuyển J and T Express. Cho phép tuỳ ý định vị tab, xem hai livestream cùng lúc trên một màn hình

Tác giả: quanly | Lúc: 06/08/20 13:11 | Lần sửa cuối: 06/08/20 13:11 | Số lượt xem: 11,406