Tin tức, thông báo

Tạo hồ sơ (profile) cho Firefox

Hướng dẫn tạo profile cho Firefox để lưu hồ sơ đăng nhập gmail, bỏ qua bước đăng nhập Gmail mỗi khi chạy Firefox trong phần mềm Seo Youtube, Google Maps.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/05/19 10:52 | Lần sửa cuối: 27/05/19 10:52 | Số lượt xem: 59,579

Cập nhật phiên bản 1.1.3.6 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết những sửa đổi trong phiên bản cập nhật phần mềm Livestream Pro phiên bản 1.1.3.6. Phiên bản này đã fix lỗi tắt phần mềm khi lấy lượt share và lỗi 500 Internal Server khi lấy bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/05/19 23:24 | Lần sửa cuối: 24/05/19 23:24 | Số lượt xem: 10,459

Thống kê lượt đăng ký Youtube

Phân tích thống kê lượt đăng ký của kênh Youtube để đưa ra đánh giá về sự phát triển của kênh, nguyên nhân tụt sub từ đó đưa ra hướng xây dựng kênh hợp lý hơn, kênh tăng sub nhanh hơn, ít tụt sub hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 10:04 | Lần sửa cuối: 21/05/19 10:04 | Số lượt xem: 14,886

Các nguồn tăng sub kênh Youtube

Danh sách các nguồn tăng lượt đăng ký kênh youtube. Nắm bắt các nguồn này bạn sẽ dễ dàng đánh giá các thống kê lượt sub, giải thích nguyên nhân tăng và giảm sub, xây dựng hướng phát triển kênh phù hợp để có nhiều lượt sub và nhiều nguồn sub.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 09:43 | Lần sửa cuối: 21/05/19 09:43 | Số lượt xem: 11,295

Cập nhật phiên bản 1.1.3.5 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.3.5 cho phần mềm chốt đơn Livestream Pro. Phiên bản này có nhiều thay đổi và sửa lỗi. Bạn cần xem kỹ bài viết để nắm bắt. Đây là phiên bản cập nhật bắt buộc vì vậy bạn phải update lên - nếu update gặp lỗi vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/05/19 13:35 | Lần sửa cuối: 08/05/19 13:35 | Số lượt xem: 17,860