Tin tức, thông báo

Không tải(download) được phần mềm iClick gặp lỗi Invalid http server reply

Hướng dẫn xử lý khi download phần mềm iClick gặp lỗi Cannot download this file. Invalid http server reply.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/19 12:00 | Lần sửa cuối: 03/04/19 12:00 | Số lượt xem: 9,324

Không lấy được bình luận Facebook

Lỗi lấy bình luận Facebook khi sử dụng phần mềm Get Comment Facebook và Livestream Pro có thể do Facebook đang cập nhật máy chủ để siết chặt Livestream. Bạn có thể thử bằng cách đổi tài khoản Facebook khác hoặc chờ đợi đến khi qua hết đợt cập nhật này. Mong thành viên thông cảm.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/03/19 10:46 | Lần sửa cuối: 31/03/19 10:46 | Số lượt xem: 20,474

Phần mềm Skype Marketing mới (2019)

Phần mềm Skype Marketing 2019 - gửi tin nhắn hàng loạt và tự động trên nền tảng web của Skype. Phần mềm gửi trên web,skype.com nên không phụ thuộc vào phần mềm Skype Desktop. Hãy tải về và trải nghiệm ngay. Bản quyền phần mềm là gói VIP 3 của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/03/19 23:32 | Lần sửa cuối: 22/03/19 23:32 | Số lượt xem: 22,768

Dịch vụ seo iClick

iClick có nhận làm SEO website không? Dịch vụ SEO iClick như thế nào?

Tác giả: quanly | Lúc: 01/03/19 22:14 | Lần sửa cuối: 01/03/19 22:14 | Số lượt xem: 56,895

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019

iClick xin thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019 kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 27 tháng chạp tới ngày mùng 6 Tết Âm Lịch (01/02 > 10/02/2019 - Dương Lịch). iClick vẫn nhận và xử lý chuyển khoản, đóng tiền, nạp VIP, mua thịt trong thời gian nghỉ còn hỗ trợ thì hạn chế.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/19 22:54 | Lần sửa cuối: 27/01/19 22:54 | Số lượt xem: 7,685