Tin tức, thông báo

Phần mềm SEO Youtube, Google Maps phiên bản 1.1.1.7

Phiên bản 1.1.1.7 có nhiều cải tiến và thay đổi, đặc biệt phiên bản này chú ý tới backlink của kênh và video Youtube. Tối ưu việc khai báo baclink, khai báo hàng loạt backlink,... Bài viết có nhiều thay đổi quan trọng bạn cần phải đọc kỹ.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/01/19 14:28 | Lần sửa cuối: 22/01/19 14:28 | Số lượt xem: 23,182

Tạm ngưng bảo trì phần mềm Skype Marketing

Skype cũ bị khai tử cho nên phần mềm Skype Marketing của iClick cũng tạm ngưng để nghiên cứu xây dựng lại thích hợp với Skype mới. Vui lòng liên hệ iClick để bảo lưu tài khoản đã đóng phí.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/01/19 15:58 | Lần sửa cuối: 16/01/19 15:58 | Số lượt xem: 7,025

Giảm giá thịt và giảm phí thịt

iClick giảm giá thịt, giảm phí thịt.Chúng tôi thay đổi về thịt theo chiều hướng có lợi cho người dùng: bạn sẽ kiếm được nhiều thịt hơn, thịt rẽ hơn, tốn phí thịt ít hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/19 00:57 | Lần sửa cuối: 05/01/19 00:57 | Số lượt xem: 6,528

Bảo trì phần mềm Seo Youtube, GG Maps

Thông báo tạm ngưng để bảo trì phần mềm Seo Youtube, Google Maps vì bị tấn công chiếm tài khoản Gmail.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/12/18 09:29 | Lần sửa cuối: 21/12/18 09:29 | Số lượt xem: 7,961

Google Plus sẽ ngưng hoạt động trong tháng 4 năm 2019

Google tuyên bố sẽ khai tử Google Plus vào tháng 4 năm 2019. Bạn nên ngừng phát triển Google+, iClick cũng sẽ gỡ bỏ các tính năng liên quan tới Google+ trong thời gian tới.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/12/18 02:07 | Lần sửa cuối: 11/12/18 02:07 | Số lượt xem: 5,937