Youtube

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 2

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 2: Hướng dẫn lên lịch gửi tin nhắn hàng loạt, tự động cho danh sách số điện thoại nhập từ file excel. Hướng dẫn cá nhân hoá nội dụng. Sắp xếp SIM gửi tin nhắn.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 6,298

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 1

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 1: cài đặt phần mềm, cài đặt app, đăng nhập, lên chiến dịch... những bước đầu tiên khi sử dụng phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57 | Số lượt xem: 924

Quét thông tin trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scan Web Pro để quét thông tin sản phẩm, thông tin cửa hàng (Shop) trên sàn thương mại điện tử Shopee

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57 | Số lượt xem: 1,382

Gọi điện chốt đơn livestream

Hướng dẫn các thao tác gộp livestream, gộp đơn hàng, gọi điện chốt đơn với phần mềm chốt đơn Livestream Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:25 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:25 | Số lượt xem: 477

Làm việc với danh sách bình luận livestream

Hướng dẫn một số thao tác cơ bản khi làm việc với danh sách bình luận của livestream.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:25 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:25 | Số lượt xem: 396