Youtube

Video hướng dẫn tải và cài đặt tool cày view Random Videos

Hướng dẫn tải ứng dụng Random Videos từ CH Play cài dặt trên điện thoại android hoặc giải lập điện thoại android trên máy tính. Bạn chỉ cần vào cửa hàng ứng dụng CH Play gõ tìm kiếm từ khoá "Random Video" sau đó tải và cài đặt. Cài đặt xong mở lên đăng nhập là có thể sử dụng ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/21 14:06 | Lần sửa cuối: 19/10/21 14:06 | Số lượt xem: 16,364

Video hướng dẫn mua cấu hình quét dữ liệu từ website với phần mềm Scan Web Pro

Phần mềm viết bài iClick Editor có hỗ trợ trộn nội dung (spin content). Giúp bạn soạn nội dung "khả trộn" một cách nhanh chóng sau đó "xoá trộn" ra nhiều bài viết khác nhau.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/21 12:35 | Lần sửa cuối: 19/10/21 12:35 | Số lượt xem: 5,313

Video hướng dẫn xáo trộn nội dung bài viết bằng phần mềm iClick Editor

Phần mềm viết bài iClick Editor có hỗ trợ trộn nội dung (spin content). Giúp bạn soạn nội dung "khả trộn" một cách nhanh chóng sau đó "xoá trộn" ra nhiều bài viết khác nhau.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/21 12:26 | Lần sửa cuối: 19/10/21 12:26 | Số lượt xem: 5,118

Video hướng dẫn sử dụng app cày view Random Videos

Mô tả nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho app cày view Random Videos dùng để tăng view cho video trên Youtube, Facebook, Tiktok.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:32 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:32 | Số lượt xem: 4,882

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quét bình luận Get Comment Facebook

Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm Get Comment Facebook để lấy bình luận bài đăng (post, livestream...) trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:32 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:32 | Số lượt xem: 7,368