Youtube

Video hướng dẫn xem biểu đồ, thống kê app cày view Random Videos

Xem biểu đồ, thống kê lượt view xác minh thành công, lượt view thực tế của Youtube để đánh giá tăng tụt view và chất lượng view.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:16 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:16 | Số lượt xem: 4,232

Video hướng dẫn xem live trên nền tảng bán hàng livestream shoplive.vn

Hướng dẫn ở góc độ người dùng, khách hàng xem livestream được phát từ app của shop sử dụng nền tảng livestream bán hàng độc lập shoplive.vn

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 15:41 | Lần sửa cuối: 16/10/21 15:41 | Số lượt xem: 3,410

Video hướng dẫn ghi âm cuộc gọi trong phần mềm TeleSale

Video hướng dẫn cài đặt tính năng ghi âm cuộc gọi để ghi nhận trong phần mềm TeleSale.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/10/21 09:03 | Lần sửa cuối: 13/10/21 09:03 | Số lượt xem: 4,488

Video hướng dẫn chốt đơn livestream TikTok

Video hướng dẫn chốt đơn livestream trên TikTok.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/10/21 09:03 | Lần sửa cuối: 13/10/21 09:03 | Số lượt xem: 7,798

Tải và cài đặt phần mềm Facebook Marketing

Video hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Facebook Marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:41 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:41 | Số lượt xem: 11,296