Youtube

Quản lý kho trong phần mềm Livestream Pro

Video hướng dẫn quản lý kho trong phần mềm chốt đơn Livestream Pro: xuất, nhập, tồn kho.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 6,552

Phần mềm bổ trợ chốt đơn Livestream Pro trên điện thoại

Video hướng dẫn sử dụng app chốt đơn livestream trên điện thoại android bổ trợ cho phần mềm chốt đơn Livestream Pro trên máy tính

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 7,165

Hướng dẫn cài đặt lại phần mềm chốt đơn Livestream Pro

Video hướng dẫn cài đặt lại phần mềm chốt đơn Livestrream Pro khi gặp lỗi hoặc bị mất. Lưu ý chỉ cài đặt lại khi đã cài đặt SQL trước đó.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 5,216

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 3

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 3: Hướng dẫn copy chiến dịch, Sửa chi tiết chiến dịch trên phần mềm và tên app điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 8,783

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 2

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 2: Hướng dẫn lên lịch gửi tin nhắn hàng loạt, tự động cho danh sách số điện thoại nhập từ file excel. Hướng dẫn cá nhân hoá nội dụng. Sắp xếp SIM gửi tin nhắn.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18 | Số lượt xem: 12,053