Youtube

Hướng dẫn cách update các phần mềm trong hệ thống iClick

Nâng cấp phiên bản 1.1.3.0 cho phần mềm crawl dữ liệu Scan Web Pro. Phiên bản mới có một số thay đổi về cách lấy, hỗ trợ viết XPath từ mẫu, xoá dòng dữ liệu khi trống một trường nào đó,...

Tác giả: quanly | Lúc: 01/04/20 10:17 | Lần sửa cuối: 01/04/20 10:17 | Số lượt xem: 10,328

Video hướng dẫn kết nối phần mềm chốt đơn trên điện thoại android

Video hướng dẫn cách kết nối với phần mềm chốt đơn trên điện thoại Livestream Pro. Ứng dụng chốt đơn trên điện thoại giúp bạn chốt đơn livestream facebook nhanh chóng, linh động và tiện lợi hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/03/20 16:38 | Lần sửa cuối: 07/03/20 16:38 | Số lượt xem: 28,114

Video hướng dẫn lấy lượt chia sẻ (share) livestream facebook

Video hướng dẫn cách lấy lượt chia sẻ livestream Facebook với phần mềm Livestream Pro. Cho biết ai đã chia sẻ livestream và chia sẻ bao nhiêu lần.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/02/20 13:19 | Lần sửa cuối: 26/02/20 13:19 | Số lượt xem: 19,660

Video hướng dẫn quét địa điểm (places) trên Facebook

Video hướng dẫn quét địa điểm (places) trên Facebook bằng phần mềm Scan Web Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 21/02/20 15:00 | Lần sửa cuối: 21/02/20 15:00 | Số lượt xem: 8,407

Video hướng dẫn thêm Gmail để cày thịt bằng Firefox

Video hướng dẫn cách thêm gmail bằng profile để cày thịt với phần mềm SEO Youtube, GG Maps bằng trình duyệt Firefox

Tác giả: quanly | Lúc: 21/02/20 11:33 | Lần sửa cuối: 21/02/20 11:33 | Số lượt xem: 9,283