Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.5.8 22MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
6 PRP_085_Full 3.7MB Download
7 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
8 XPrinter_V777 3.6MB Download
9 Driver_ZJ 39.2MB Download
10 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
11 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
12 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
13 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
14 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
15 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
16 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
17 iClick 50MB Download
18 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
19 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download