Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 79.0.3945.88 55.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 56.8MB Download
3 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.5.5 22.5MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
4 PRP_085_Full 3.7MB Download
5 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
6 XPrinter_V777 3.6MB Download
7 Driver_ZJ 39.2MB Download
8 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
9 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
10 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
11 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
12 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
13 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
14 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
15 iClick 50MB Download
16 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
17 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download