Hướng dẫn

Nâng cấp phần mềm View Mạng Xã Hội phiên bản 1.1.0.7

Phiên bản 1.1.0.7 phần mềm View Mạng Xã Hội sẽ không dùng thịt nữa mà sẽ trao đổi trực tiếp giữa cộng đồng vì vậy bạn cần mở phần mềm và chạy liện tục để trao đổi. Phiên bản này là bắt buộc.

Tác giả: admin | Lúc: 11/11/19 15:47 | Lần sửa cuối: 11/11/19 15:47 | Số lượt xem: 15,205

Điều kiện nhận view link Mạng Xã Hội

Điều kiện để nhận view mạng xã hội từ cộng đồng iClick là bạn phải khai báo website, link mạng xã hội đồng thời phải mở phần mềm View Mạng Xã Hội chạy liên tục để tham gia trao đổi.

Tác giả: admin | Lúc: 11/11/19 11:46 | Lần sửa cuối: 11/11/19 11:46 | Số lượt xem: 13,515

Chọn máy in đơn hàng livestream

Hướng dẫn chọn máy in phù hợp để in đơn hàng khi chốt đơn Livestream. Bạn có thể chọn máy in nhiệt k80, máy in A5, A4 hay máy in nhãn dán (decal), tùy theo nhu cầu và tài chính bạn có.

Tác giả: admin | Lúc: 06/11/19 14:36 | Lần sửa cuối: 06/11/19 14:36 | Số lượt xem: 16,617

Cập nhật phiên bản 1.1.4.3 phần mềm LiveStream Pro

Tác giả: admin | Lúc: 03/11/19 19:01 | Lần sửa cuối: 03/11/19 19:01 | Số lượt xem: 17,467

Tạo đơn hàng ngoài livestream

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Livestream Pro như một phần mềm bán chuyên nghiệp. Bạn có thể ra đơn trên phần mềm một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Tác giả: admin | Lúc: 03/11/19 18:49 | Lần sửa cuối: 03/11/19 18:49 | Số lượt xem: 15,607