Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.9
Lần cuối cập nhật: 15/02/2020 17:05
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Chia sẻ: Twitter LinkedIn

Phần mềm Scan Web Pro dùng để quét dữ liệu có cấu trúc trên website bất kỳ. Với nguyên tắc nhìn thấy được (website có đăng) là có thể quét được.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận