Phần mềm chốt đơn Livestream Pro

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.7
Lần cuối cập nhật: 13/12/2019 15:29
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4

Phần mềm hỗ trợ bán hàng Livestream Facebook.

Phần mềm Livestream Pro giúp lọc bình luận, chốt đơn bán hàng livestream Facebook. Ngoài hỗ trợ cho livestream phần mềm cũng có các nghiệp vụ như một phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp.