Phần mềm Get Comment Facebook

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.2
Lần cuối cập nhật: 15/02/2020 16:33
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm lấy bình luận một bài viết bất kỳ trên Facebook.

Chia sẻ: Twitter LinkedIn

Phần mềm Get Comment Facebook dùng để quét bình luận của một bài viết trên Facebook sau đó có thể lọc SĐT, Email, xuất excel,... danh sách lấy được.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận