Phần mềm quét địa điểm Local Marketing

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.6
Lần cuối cập nhật: 12/09/2019 11:31
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Quét địa điểm từ Google Maps.

Chia sẻ: Twitter LinkedIn

Phần mềm Local Marketing giúp quét địa điểm, cửa hàng trên Google Maps. Thông tin quét được gồm có: tên địa điểm, SĐT, Địa chỉ,...

Hãy là người đầu tiên viết bình luận