Phần mềm gửi email SendGrid Pro

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Chia sẻ: Twitter LinkedIn

Phần mềm SendGrid Pro gửi email marketing thông qua API của dịch vụ gửi email nổi tiếng Sendgrid.com.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận