Youtube

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Get Comment Facebook

Phần mềm Get Comment Facebook của iClick dùng để quét danh sách bình luận của một bài post bất kỳ trên Facebook. Phần mềm dùng cho công việc thu thập dữ liệu từ Facebook như UID, Email, SĐT,... hoặc bán hàng livestream hoặc chơi mini-game.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/19 14:36 | Lần sửa cuối: 20/09/19 14:36 | Số lượt xem: 26,670

Kết nối Amazon SES với phần mềm Email Marekting iClick

Hướng dẫn kết nối phần mềm Email Marketing của iClick với dịch vụ gửi email Amazon SES Cách gửi thông qua API (không phải SMTP)

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/19 11:39 | Lần sửa cuối: 08/03/19 11:39 | Số lượt xem: 6,769

Hướng dẫn gửi Gmail Marketing bằng API

Hướng dẫn các bước cơ bản sử dụng phần mềm Gmail Marketing và gửi email marekting bằng API. - Tạo Project Google Console - Kích hoạt Gmail API, tạo file JSON - Add file JSON vào phần mềm - Khai báo gmail dùng để gửi - Gửi thử nghiệm 1 email - Gửi thử một chiến dịch

Tác giả: quanly | Lúc: 01/03/19 12:18 | Lần sửa cuối: 01/03/19 12:18 | Số lượt xem: 7,962

Hướng dẫn thêm link video để tăng view, tăng like, tăng comment

Tác giả: quanly | Lúc: 18/01/19 09:19 | Lần sửa cuối: 18/01/19 09:19 | Số lượt xem: 6,195

Hướng dẫn thêm livestream mới để lấy bình luận trong phần mềm Livestream Pro

Video hướng dẫn thêm livestream mới, lấy bình luận với phần mềm LiveStream Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 12/01/19 15:07 | Lần sửa cuối: 12/01/19 15:07 | Số lượt xem: 6,051