Danh sách các cấu hình quét website

Danh sách cấu hình website của phần mềm Scan Web Pro không còn hỗ trợ, giờ đây bạn phải học cách viết cấu hình và tự viết theo các bài viết và video hướng dẫn.

Viết cấu hình có quá khó? Chỉ lập trình viên mới viết được?

Không phải. Ai cũng có thể học và viết được, lúc bạn đã am hiểu cách viết bạn sẽ làm chủ và tự quét dữ liệu của website bất kỳ mình muốn.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ bạn viết cấu hình về kỹ thuật viết và học thuật (chỉ với đối với tài khoản đã đăng ký bản quyền phần mềm Scan Web Pro) chứ không nhận viết thuê cấu hình.