Youtube

Video hướng dẫn sử dụng app cày view Random Videos

Mô tả nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho app cày view Random Videos dùng để tăng view cho video trên Youtube, Facebook, Tiktok.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:32 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:32 | Số lượt xem: 2

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quét bình luận Get Comment Facebook

Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm Get Comment Facebook để lấy bình luận bài đăng (post, livestream...) trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:32 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:32 | Số lượt xem: 2

Video hướng dẫn xem biểu đồ, thống kê app cày view Random Videos

Xem biểu đồ, thống kê lượt view xác minh thành công, lượt view thực tế của Youtube để đánh giá tăng tụt view và chất lượng view.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 23:16 | Lần sửa cuối: 16/10/21 23:16 | Số lượt xem: 2

Video hướng dẫn xem live trên nền tảng bán hàng livestream shoplive.vn

Hướng dẫn ở góc độ người dùng, khách hàng xem livestream được phát từ app của shop sử dụng nền tảng livestream bán hàng độc lập shoplive.vn

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 15:41 | Lần sửa cuối: 16/10/21 15:41 | Số lượt xem: 7

Video hướng dẫn ghi âm cuộc gọi trong phần mềm TeleSale

Video hướng dẫn cài đặt tính năng ghi âm cuộc gọi để ghi nhận trong phần mềm TeleSale.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/10/21 09:03 | Lần sửa cuối: 13/10/21 09:03 | Số lượt xem: 103