Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro

Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.0
Lần cuối cập nhật: 16/09/2021 11:45
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Phần mềm Scan Web Pro dùng để quét dữ liệu có cấu trúc trên website bất kỳ. Với nguyên tắc nhìn thấy được (website có đăng) là có thể quét được.

Đăng lúc: | Lần sửa cuối: 23/03/20 12:00 | Số lượt xem: 746,045

Hãy là người đầu tiên viết bình luận