Danh sách phần mềm

1. Bộ phần mềm tăng view iClick


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 17/09/2020 11:10
Bản quyền: FREE

Bộ phần mềm tăng view cho website tổng hợp gồm có: ViewLink, Click Backlink, Click Keyword, View MXH.

Xem chi tiết

2. Phần mềm tăng traffic social View MXH


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.2
Lần cuối cập nhật: 19/09/2020 08:08
Bản quyền: FREE

Trao đổi traffic từ mạng xã hội để tăng traffic social.

Xem chi tiết

3. Phần mềm tăng lượt tìm kiếm Click Keyword


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.0.9
Lần cuối cập nhật: 16/09/2020 15:03
Bản quyền: FREE

Trao đổi click từ khóa từ kết quả tìm kiếm của Google để tăng oganic traffic.

Xem chi tiết

4. Phần mềm Seo Youtube, Google Maps


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.6.7
Lần cuối cập nhật: 14/10/2020 17:02
Bản quyền: FREE

Tăng tương tác cho Youtube (sub, view, like, comment), Google Maps (review, rating, click chỉ đường, click website)

Xem chi tiết

5. Phần mềm Facebook Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.5
Lần cuối cập nhật: 14/10/2020 23:57
Bản quyền: FREE

Thực hiện tự động hóa và hàng loạt các tác vụ trên facebook.

Xem chi tiết

6. Phần mềm Lọc Số Điện Thoại


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.6
Lần cuối cập nhật: 13/01/2020 11:53
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1

Phần mềm lọc trùng, chia nhà mạng, làm đẹp danh sách SĐT.

Xem chi tiết

7. Phần mềm lấy thông tin Trang Vàng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.5
Lần cuối cập nhật: 02/04/2020 10:30
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1

Lấy thông tin doanh nghiệp từ website trangvangvietnam.com.

Xem chi tiết

8. Phần mềm viết bài iClick Editor


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 29/09/2020 11:41
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 1

Phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor.

Xem chi tiết

9. Phần mềm lọc email Verify Email


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 05/04/2019 20:47
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1

Phần mềm lọc danh sách email để xác định sống chết.

Xem chi tiết

10. Phần mềm gửi email SendGrid Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Xem chi tiết

11. Phần mềm SMS Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.8
Lần cuối cập nhật: 14/09/2020 20:33
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

SMS Pro là hệ thống gồm có phần mềm máy tính và ứng dụng điện thoại để lên lịch gửi hàng loạt tin nhắn cho nhiều điện thoại.

Xem chi tiết

12. Phần mềm Gmail Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 16/03/2020 10:18
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm gửi email marketing thông qua gmail.

Xem chi tiết

13. Phần mềm Get Comment Facebook


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.1
Lần cuối cập nhật: 26/10/2020 00:20
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm lấy bình luận một bài viết bất kỳ trên Facebook.

Xem chi tiết

14. Phần mềm quét địa điểm Local Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 15/10/2020 09:38
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Quét địa điểm từ Google Maps.

Xem chi tiết

15. Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

16. Phần mềm SMS Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 02/01/2020 10:30
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm SMS Marketing gửi tin nhắn hàng loạt bằng điện thoại Android.

Xem chi tiết

17. Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.3
Lần cuối cập nhật: 23/09/2020 09:31
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

18. Phần mềm Zalo Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.7
Lần cuối cập nhật: 09/10/2020 12:13
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3

Phần mềm gửi tin nhắn cho bạn bè và đăng bài lên tường Zalo.

Xem chi tiết

19. Phần mềm Reset USB 3G


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.5
Lần cuối cập nhật: 02/10/2020 08:57
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3

Phần mềm reset USB 3G để đổi IP và thực hiện tự động theo kịch bản.

Xem chi tiết

20. Phần mềm Skype Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.5
Lần cuối cập nhật: 04/10/2019 12:06
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3

Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt cho bạn bè Skype.

Xem chi tiết

21. Phần mềm Lấy tin Chợ Tốt


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 23/09/2020 21:34
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 4

Phần mềm quét tin, quét SĐT, quét Email trên Chợ Tốt

Xem chi tiết

22. Phần mềm chốt đơn Livestream Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.7.3
Lần cuối cập nhật: 25/10/2020 22:05
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4

Phần mềm hỗ trợ bán hàng Livestream Facebook. Phần mềm quét bình luận, chia sẻ, lưu khách hàng, chốt đơn, in ấn, báo cáo, thống kê, kết nối ĐVGH...

Xem chi tiết

23. Phần mềm Telesale


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.3.2
Lần cuối cập nhật: 08/10/2020 20:41
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4

Hệ thống phần mềm máy tính kết hợp với ứng dụng điện thoại để gọi điện hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Xem chi tiết