Bộ phần mềm tăng view iClick

Bộ phần mềm tăng view iClick


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.2
Lần cuối cập nhật: 20/11/2020 11:52
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Bộ phần mềm tăng view cho website tổng hợp gồm có: ViewLink, Click Backlink, Click Keyword, View MXH.

Bộ phần mềm tăng traffic cho website gồm có 4 công cụ: View Link, Click BackLink, Click Keyword, View MXH tăng lượt lượt các loại traffic: Direct, Referral, Oganic, Social. Nguyên tắc là tham gia trực tiếp cộng đồng trao đổi.

Thông số theo gói VIP

Gói VIP Số Website Số Viewlink Số Backlink Số Keyword Số Link MXH
FREE 3 10 8 3 10
CẤP 1 5 25 25 15 20
CẤP 2 10 50 50 30 70
CẤP 3 20 100 100 60 150
CẤP 4 40 200 200 120 300

Hãy là người đầu tiên viết bình luận