Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.7.3 21.5MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
7 PRP_085_Full 3.7MB Download
8 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
9 XPrinter_V777 3.6MB Download
10 Driver_ZJ 39.2MB Download
11 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
12 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
13 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
14 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
15 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
16 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
17 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
18 iClick 50MB Download
19 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
20 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download