Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.4.7 22.9MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
2 PRP_085_Full 3.7MB Download
3 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
4 XPrinter_V777 3.6MB Download
5 Driver_ZJ 39.2MB Download
6 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
7 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
8 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
9 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
10 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
11 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
12 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
13 iClick 50MB Download
14 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
15 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download