Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 chromedriver.exe 9.6MB Download
7 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.9.1 22.9MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
8 PRP_085_Full 3.7MB Download
9 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
10 XPrinter_V777 3.6MB Download
11 Driver_ZJ 39.2MB Download
12 chromedriver.exe 10MB Download
13 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
14 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
15 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
16 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
17 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
18 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
19 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
20 iClick 50MB Download
21 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
22 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download