Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 chromedriver.exe 9.6MB Download
7 ScanComment.zip 1.9MB Download
8 ScanCommentBrowserSetup.exe 1.3.153.47 1.7MB Download
9 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
10 Snagit.msi 306.4MB Download
11 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
12 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
13 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.2.2.4 24.2MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
14 PRP_085_Full 3.7MB Download
15 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
16 XPrinter_V777 3.6MB Download
17 Driver_ZJ 39.2MB Download
18 chromedriver.exe 10MB Download
19 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
20 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
21 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
22 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
23 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
24 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
25 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
26 iClick 50MB Download
27 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
28 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download