Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 chromedriver.exe 9.6MB Download
7 ScanComment.zip 1.5MB Download
8 ScanCommentBrowserSetup.exe 1.3.153.47 1.7MB Download
9 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
10 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
11 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
12 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
13 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
14 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
15 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
16 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
17 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
18 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.2.1.3 24.1MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
19 PRP_085_Full 3.7MB Download
20 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
21 XPrinter_V777 3.6MB Download
22 Driver_ZJ 39.2MB Download
23 chromedriver.exe 10MB Download
24 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
25 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
26 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
27 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
28 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
29 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
30 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
31 iClick 50MB Download
32 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
33 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download