Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 chromedriver.exe 9.6MB Download
7 ScanComment.zip 1.3MB Download
8 ScanCommentBrowserSetup.exe 1.3.153.47 1.7MB Download
9 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
10 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
11 XPrinterV3.0C.rar 944.7KB Download
12 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.2.0.5 24.1MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
13 PRP_085_Full 3.7MB Download
14 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
15 XPrinter_V777 3.6MB Download
16 Driver_ZJ 39.2MB Download
17 chromedriver.exe 10MB Download
18 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
19 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
20 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
21 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
22 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
23 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
24 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
25 iClick 50MB Download
26 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
27 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download