Download tiện ích

Download các phần mềm, tiện ích, driver máy in, tài liệu,... liên quan

# Tên Phiên bản Dung lượng Link tải Mô tả
1 Chrome_79.exe 96.8MB Download
2 Chrome_79_32bit.msi 94.4MB Download
3 LiveStreamPro.rar 14.7MB Download
4 APD_EPSON_T82II.exe 5.11.1.0 48.2MB Download
5 FiddlerSetup.exe 5.0.20202.18177 6.3MB Download
6 chromedriver.exe 9.6MB Download
7 ScanComment.zip 1.3MB Download
8 ScanCommentBrowserSetup.exe 1.3.153.47 1.7MB Download
9 LiveStreamPro_NoSQL_setup 1.1.9.5 24.7MB Download Gói cài đặt phần mềm Livestream Pro không kèm SQL
10 PRP_085_Full 3.7MB Download
11 XPrinter_701 7.0.1.94 9.7MB Download
12 XPrinter_V777 3.6MB Download
13 Driver_ZJ 39.2MB Download
14 chromedriver.exe 10MB Download
15 dotnet35sp1 3.5.30729.01 231.5MB Download
16 dotnet40 4.0.30319.01 48.1MB Download
17 dotNet45 4.5.50709.17929 982KB Download
18 dotnet452 4.5.51209.34209 66.8MB Download
19 SQL2008R2 10.50.1600.1 235.5MB Download
20 SQL2014R2 12.0.2000.8 1.1GB Download
21 ffmpeg 65.1MB Download Bổ trợ để phát lại livestream cho phần mềm Livestream Pro
22 iClick 50MB Download
23 iClickUpdater 1.0.9.6 198.5KB Download
24 vcredist_x86 12.0.30501.0 6.2MB Download