Phần mềm SMS Marketing

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 02/01/2020 10:30
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm SMS Marketing gửi tin nhắn hàng loạt bằng điện thoại Android.

Phần mềm SMS Marketing kết nối với điện thoại Andorid qua ứng dụng Sync Everything giúp gửi tin nhắn tự động, hàng loạt.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận