Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.7.2

Update Click Keyword 1.0.7.3

Thông báo cập nhật Click Keyword 1.0.7.3.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/12/15 14:55 | Lần sửa cuối: 09/12/15 14:55

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.7.2

Thông báo cập nhật phiên bản iClick 1.0.7.2. Mọi người nên đọc kỹ để nắm rõ nội dung cập nhật. Vui lòng đọc kỹ trước khi đặt câu hỏi.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/11/15 23:08 | Lần sửa cuối: 02/11/15 23:08

SMS Marketing 1.0.7.2

Bảng cập nhật 1.0.7.2 của SMS Marketing hướng sự thân thiện người dùng và mượt mà, ổn định của phần mềm. SMS Marketing là một "sản phẩm" mang tính nghệ thuật cao của iClick. Sản phẩm này miễn phí.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/10/15 13:40 | Lần sửa cuối: 23/10/15 13:40

G+ và Youtube, Mạng Xã Hội cho phép xóa nhiều, xóa tất cả link

Từ phiên bản 1.0.7.2 iClick cho phép bạn xóa nhanh, xóa nhiều, xóa tất cả link G+, Youtube và mạng xã hội. Lưu ý xóa là mất và xóa rồi thì không thể thêm lại hoặc tái sử dụng link vào tài nguyên seo iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/15 15:05 | Lần sửa cuối: 21/10/15 15:05