Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.7.3

Update Facebook Marketing 1.0.7.3

Bản cập nhật 1.0.7.3 dành cho Facebook Marketing iClick. Vui lòng đọc kỹ bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/16 12:05 | Lần sửa cuối: 05/01/16 12:05

Update Click Keyword 1.0.7.4

Update phiên bản mới của Click Keyword. Sửa lỗi thống kê và một số lỗi nhỏ khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/12/15 16:29 | Lần sửa cuối: 15/12/15 16:29

Update Click Keyword 1.0.7.3

Thông báo cập nhật Click Keyword 1.0.7.3.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/12/15 14:55 | Lần sửa cuối: 09/12/15 14:55

Phần mềm quảng cáo viber marketing iClick 1.0.7.3

Giới thiệu phần mềm quảng cáo Viber Marketing iClick 1.0.7.3

Tác giả: quanly | Lúc: 25/11/15 11:26 | Lần sửa cuối: 25/11/15 11:26

Viber Marketing trở lại

Sau 5 phiên bản không được nâng cấp, Viber Marketing giờ được nâng cấp trở lại và hoạt động bình thường trở lại. Sử trở lại này sẽ kéo theo sự ra đời của người anh em sinh đôi Zalo Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/11/15 11:23 | Lần sửa cuối: 22/11/15 11:23