Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.7.7

Cập nhật View Mạng Xã Hội phiên bản 1.0.7.7

Cập nhật phần mềm kéo view từ mạng xã hội: View Mạng Xã Hội iClick. Phiên bản 1.0.7.7 có thể tự cài đặt, chạy độc lập với iClick và nhiều thay đổi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:52 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:52

Cập nhật email marketing 1.0.7.7

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm gởi email marketing iclick phiên bản 1.0.7.7.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 01:22 | Lần sửa cuối: 10/05/16 01:22

Cập nhật iClick Editor 1.0.7.7 với công cụ trộn nội dung mới

Cập nhật phiên bản iClick Editor 1.0.7.7 với công cụ trộn nội dung mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/16 22:43 | Lần sửa cuối: 19/04/16 22:43