Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.8.0

Cập nhật phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor

Bản cập nhật iClick Editor 1.0.8.0 có nhiều thay đổi và tính năng mới. Đồng thời từ phiên bản này trở đi iClick Editor chỉ cho dùng thử 07 ngày sau đó phải đóng phí gói 1 trở đi để sử dụng bản quyền.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/12/16 09:50 | Lần sửa cuối: 12/12/16 09:50

Cập nhật phiên bản sửa lỗi Click Keyword 1.0.7.9

Cập nhật phiên bản 1.0.7.9 để sửa lỗi không kiểm tra, không thêm được từ khóa trong Click Keyword.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/10/16 13:34 | Lần sửa cuối: 05/10/16 13:34

Cập nhật phần mềm seo G+, Youtube, Location 1.0.8.1

Cập nhật sửa lỗi phần mềm seo G+, Youtube, Location 1.0.8.0. Phiên bản này vừa vá lỗi vừa có những tính năng mới rất hay. Đặc biệt bạn có thể thêm link địa điểm thay vì từ khóa như trước đây. Đây là phiên bản cập nhật bắt buột.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/09/16 00:31 | Lần sửa cuối: 13/09/16 00:31

Cập nhật phần mềm seo G+, Youtube, Location 1.0.8.0

Chi tiết cập nhật phiên bản 1.0.8.0 của công cụ seo G+, seo Youtube, seo Location, Google Maps, Địa Điểm. Đây là bản cập nhật quan trọng với khá nhiều nội dung. Xin vui lòng xem kỹ.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/16 01:39 | Lần sửa cuối: 25/08/16 01:39

Cập nhật Email Marketing iClick phiên bản 1.0.8.0

Cập nhật phiên bản Email Marketing iClick 1.0.8.0 với những tính năng mới rất hay.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/07/16 14:17 | Lần sửa cuối: 06/07/16 14:17