Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.9.6

Soạn thảo nhiều bài viết cùng lúc trên nhiều Tab với iClick Editor

Từ phiên bản 1.0.9.6, phần mềm soạn bài viết chuẩn SEO iClick Editor sẽ cho phép mở nhiều Tab để soạn thảo nhiều bài viết cùng lúc.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/18 12:56 | Lần sửa cuối: 09/08/18 12:56

Cập nhật phần mềm SMS Marketing phiên bản 1.0.9.6

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.9.6: tính năng quản lý danh bạ, gửi hẹn giờ có dấu và nhiều cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/18 23:25 | Lần sửa cuối: 26/06/18 23:25