Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: a security check is required to proceed

Lấy bình luận gặp lỗi Security Check Required

Hướng dẫn xử lý lỗi Security Check Required - A security check is required to proceed khi lấy bình luận bằng phần mềm Get Comment Facebook hay phần mềm LiveStream Pro. Giải pháp tạm thời là đổi tài khoản Facebook đang đăng nhập và thử lại.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/10/18 16:06 | Lần sửa cuối: 02/10/18 16:06