Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: bảo mật tài khoản facebook

Phần mềm Facebook Marketing lưu mật khẩu tài khoản FB nội bộ

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản Facebook của bạn, iClick lưu mật khẩu tài khoản Facebook bạn ngay trên máy tính của bạn vì vậy bạn là người duy nhất sử dụng mật khẩu này. Vui lòng cập nhật lại mật khẩu cho những tài khoản Facebook mà bạn đã khai báo với phần mềm Facbeook Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/06/19 14:52 | Lần sửa cuối: 07/06/19 14:52