Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: biểu mẫu

Canh chỉnh kích thước mẫu in đơn hàng

Hướng dẫn canh chỉnh kích thước, canh chỉnh lề trên, lề trái để biểu mẫu đơn hàng in ra được vừa vặn, cân đối trong phần mềm chốt livestream - Livestream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/01/19 10:16 | Lần sửa cuối: 07/01/19 10:16

Hướng dẫn thiết kế lại nhãn đặt hàng

Hướng dãn thiết kế lại nhãn đặt hàng theo ý muốn, cách này cũng được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu trong phần mềm LiveStream Pro, bạn có thể đặt iClick thiết kế riêng biểu mẫu của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/18 16:01 | Lần sửa cuối: 19/10/18 16:01