Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: biểu thức bắt giá trị bình luận

Chốt hàng có màu và size khi Livestream

Hướng dẫn bán hàng có size/màu với phần mềm LiveStream Pro. Có hai cách để xử lý mặt hàng có size màu: đặt size màu thành mã mới hoặc viết size màu vào mục ghi chú khi chốt hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/09/18 10:11 | Lần sửa cuối: 24/09/18 10:11