Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: cách đưa bình luận lên top

Cách Youtube sắp xếp thứ tự nhận xét

Chia sẻ thuật toán mà Google dùng để sắp xếp thứ tự nhận xét (bình luận, comment) trên Youtube.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/09/17 22:37 | Lần sửa cuối: 24/09/17 22:37

Cập nhật phần mềm seo G+, Youtube, Location phiên bản 1.0.9.5

Update phiên bản 1.0.9.5 với tác vụ mới: đưa bình luận Youtube lên TOP bằng cách tăng sự quan tâm của cộng đồng: tăng lượt trả lời và lượt thích. Ngoài ra phiên bản này còn tối ưu nhiều tính năng vui lòng xem chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/09/17 22:53 | Lần sửa cuối: 13/09/17 22:53

Hướng dẫn lấy link comment youtube để tăng lượt like và bình luận

Hướng dẫn cách lấy link bình luận để khai báo với phần mềm seo Youtube để tăng lượt trả lời và lượt like giúp bình luận có thể lên TOP.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/09/17 12:01 | Lần sửa cuối: 13/09/17 12:01