Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: cách lấy bình luận facebook

Không lấy được bình luận với phần mềm Get Comment Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận của bài đăng dạng có link phức hợp với phần mềm Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/07/18 15:46 | Lần sửa cuối: 24/07/18 15:46

Cách lấy link bài viết quảng cáo trên Facebook

Hướng dẫn cách lấy link bài viết dạng quảng cáo đăng trên Facebook. Có được link nảy rồi bạn sẽ dễ dàng quét được tất cả bình luận (comment) của bài viết bằng phần mềm Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/05/18 17:23 | Lần sửa cuối: 05/05/18 17:23

Hướng dẫn nhanh lấy bình luận bằng REQUEST

Hướng dẫn cách lấy bình luận bằng REQUEST trong phần mềm Get Comment Facebook của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/03/18 17:07 | Lần sửa cuối: 15/03/18 17:07