Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cách lấy dữ liệu website

Hướng dẫn tạo danh sách link tăng dần theo số ID

Hướng dẫn tự tạo danh sách link trong phần mềm Scan Web Pro thay vì lấy link theo từng trang.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/08/18 12:47 | Lần sửa cuối: 28/08/18 12:47

Hướng dẫn cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn tạo cấu hình lấy dữ liệu từ website bất kỳ bằng phần mềm Scan Web Pro. Hướng dẫn lấy XPath, tạo Regex, khai báo các thông số của cấu hình quét với phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:30 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:30