Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: cài đặt live stream pro

Tùy chỉnh thứ tự, định dạng, ẩn hiện, màu sắc các cột trong bảng bình luận

Hướng dẫn cài đặt ẩn hiện, sắp thứ tự, tô màu, cỡ chữ, kiểu chữ, canh trái phải, ... các cột trong bảng bình luận trong phần mềm Live Stream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/08/18 09:15 | Lần sửa cuối: 16/08/18 09:15

Kết nối phần mềm Live Stream Pro với máy in

Giới thiệu các biểu mẫu, phiếu, báo cáo in ra từ phần mềm Live Stream Pro. Hướng dẫn cách cấu hình cài đặt máy in cho một số biểu mẫu in tự động - bấm nút là máy in in ra.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/18 17:17 | Lần sửa cuối: 07/08/18 17:17

Hướng dẫn thao tác nhanh trên phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn các thao tác nhanh giúp bạn bán hàng, chốt đơn với phần mềm Live Stream Pro nhanh hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/18 23:24 | Lần sửa cuối: 27/07/18 23:24

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt phần mềm hỗ trợ bán hàng Live Stream trên Facebook: Live Stream Pro. Quá trình cài đặt có thể mất thời gian bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/18 11:54 | Lần sửa cuối: 19/07/18 11:54