Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: cài đặt .net 3.5 sp1

iClick không chạy được trên windows 8, 8.1, 10 vì thiếu .NET 3.5

Mở iClick lên bị lỗi trong windows 8, windows 8.1, windows 10 vì thiếu phiên bản .NET 3.5 SP1. Hướng dẫn cài đặt .NET 3.5 SP1 trên các windows này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/01/17 09:25 | Lần sửa cuối: 08/01/17 09:25