Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cập nhậ g+

Cập nhật phiên bản G+, Youtube, Location 1.0.7.8

Thông báo chi tiết cập nhật phiên bản 1.0.7.8 cho G+, Youtube, Seo Location.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/03/16 11:36 | Lần sửa cuối: 28/03/16 11:36

G+ thay đổi giao diện mới

G+ đang thay đổi giao diện mới, nhưng vẫn đang thử nghiệm vì vậy người dùng sử dụng G+ và Youtube không nên trải nghiệm tính năng này vì sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của G+ và Youtube iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/11/15 11:00 | Lần sửa cuối: 22/11/15 11:00