Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: cấu hình quét dữ liệu website

Sử dụng Group khi khởi tạo Regex bắt đối tượng

Hướng dẫn sử dụng Group Regex để bắt đối tượng chính xác trong phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/06/18 15:16 | Lần sửa cuối: 22/06/18 15:16

Hướng dẫn mua cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn mua cấu hình lấy dữ liệu website tên phần mềm Scan Web Pro bằng số dư tài khoản iClick. Nạp tiền vào số dư tài khoản > Chọn cấu hình quét website cần mua > mua > copy ra của riêng bạn > sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/04/18 16:11 | Lần sửa cuối: 24/04/18 16:11

Hướng dẫn cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn tạo cấu hình lấy dữ liệu từ website bất kỳ bằng phần mềm Scan Web Pro. Hướng dẫn lấy XPath, tạo Regex, khai báo các thông số của cấu hình quét với phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:30 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:30