Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: cấu hình tài khoản ftp

Tài khoản FTP là gì? Các sử dụng FTP với File Zilla

Khái niệm và cách sử dụng tài khoản FTP

Tác giả: quanly | Lúc: 07/10/16 16:20 | Lần sửa cuối: 07/10/16 16:20

Cấu hình tài khoản FTP để upload ảnh lên chính site của bạn với iClick Editor

Hướng dẫn chi tiết upload ảnh lên chính website của bạn thông qua tài khoản FTP bằng iClick Editor.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/05/16 17:37 | Lần sửa cuối: 04/05/16 17:37

Hướng dẫn cấu hình ftp để upload ảnh trong iClick Editor

Bạn muốn upload ảnh lên hosting hoặc server của website mình, không muốn upload lên server của iClick hãy cấu hình tài khoản ftp trong iClick Editor như sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/06/15 15:16 | Lần sửa cuối: 28/06/15 15:16