Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: ch play

Hướng dẫn cài ứng dụng SMS Pro cho điện thoại Android từ file APK

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng SMS Pro từ file APK. Xử lý khi gặp trường hợp Ứng dụng chưa được cài đặt. Cài đặt xong thì tiến hành cấp quyền và có thể kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính để sử dụng ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:29 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:29

Không tìm thấy ứng dụng myMobkit trên CH Play

Không tìm thấy ứng dụng myMobkit trên CH Play để cài đặt vào điện thoại để kết nối với phần mềm SMS Marketing. Bạn có thể tài file APK để cài đặt theo link sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 21/03/19 17:30 | Lần sửa cuối: 21/03/19 17:30