Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: chèn ảnh google image

Chèn ảnh vào nội dung email marketing

Hướng dẫn chèn ảnh vào nội dung email gửi marketing. Chèn link, chèn file, soạn thảo trên iClick Editor, upload ảnh lên Google Drive.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/08/18 11:45 | Lần sửa cuối: 20/08/18 11:45

Cập nhật iClick Editor 1.0.7.9

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm soạn thảo bài viết iClick Editor 1.0.7.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/09/16 02:06 | Lần sửa cuối: 16/09/16 02:06